MTB Noordwest9

MTB Noordwest9

889

MTB Noordwest 9 wil een bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van de mountainbikeroutes in Noordwest Nederland. We willen mountainbikers informeren over de van toepassing zijnde regelingen van beheerders. Daarnaast willen we GPS-routes opnemen die te downloaden zijn. Waar mogelijk kunnen we duidelijk aangeven hoe verschillende routes te combineren zijn. Maar ook waar je een goede bikeshop vindt of een goede overnachting in hotel, pension of op de camping. Waar en bij wie je mountainbikes kunt huren of een clinic kunt volgen. We maken geen onderscheid tussen commerciele of ideele organisaties, dat laten we aan de bezoeker over.
Samenwerking met andere websites zullen we actief stimuleren door links te plaatsen of via de tekst te verwijzen.

MTB Noordwest 9 wil objectief informatief zijn, maar niet zonder eigen opvattingen. We willen op afstand bijdragen aan de dialoog die mountainbikers moeten voeren om geaccepteerd te worden. Daarvoor zullen we niet actief politiek bijdragen aan beleidsbeinvloeding, wel passief. We zijn geen Duinberaad, maar steunen wel de initiatieven die zij nemen. We zijn niet tegen PWN, maar haar MTB-maatregel wijzen we wel af.
MTB Noordwest 9 onderschrijft de uitgangspunten van de International Mountain Bicycling Association (IMBA) die simpel gesteld neerkomen op: speak, build, respect and ride. Kortom: share the road: IMBA

Ten slotte willen we actief bijdragen aan de totstandkoming van een fijnmazig netwerk van mountainbikewebsites, waarmee we landelijk in staat zijn elkaar te informeren over zaken die ertoe doen voor mountainbikers. Een dergelijk netwerk is in feite de praktische basis voor het oprichten van een IMBA-Nederland van en voor samenwerkende mountainbikers. MTB Noordwest 9 organiseert zonder verenigingsverband waar nodig de objectieve behartiging van belangen van mountainbikers.

члан од јануар 2009