Xarxa Joves.net

Xarxa Joves.net

133

Qui som

Des de la primera meitat dels anys 90 un grup d'ajuntaments de la comarca de l'Horta, València, desenvolupem coordinadament una sèrie d'actuacions dirigides a la joventut de les nostres respectives poblacions. Esta xarxa de treball ha anat creixent amb la incorporació progressiva de nous municipis arribant cada vegada a més jóvens.

En els inicis vam ser 7 els municipis de la comarca de l'Horta Sud de València els que, presentant realitats demogràfiques, socials, polítiques… diferents, compartirem un comú denominador: desenvolupar polítiques de joventut basades en claus metodològiques comunes com ara la participació, la creativitat i la innovació, l'animació relacional, la informació i el treball en xarxa buscant sempre fer efectiva la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels i les joves com ciutadans en el context d'una societat democràtica.

En l'actualitat integren el Consorci de la xarxa JOVES.net 16 municipis.

La idea inicial va sorgir com a conseqüència de la col·laboració per a la realització de diferents activitats (Mostra de música Jove, Concurs de Fanzines, Cursos de monitors de Temps Lliure…) i davant de la necessitat buscar mecanismes que ens ajudaren a pal·liar alguns dels problemes quotidians que patixen els Departaments de Joventut de molts Ajuntaments, com per exemple: la falta de personal tècnic, pressupostos insuficients, falta de recursos i infraestructura…

Per tant ens vam plantejar la creació d'una ferramenta de treball que ens permetera:

Millorar la qualitat de les accions dirigides als i les jóvens, al principi materials (el seu disseny, suports, continguts, distribució…), posteriorment campanyes i programes de major envergadura que són autèntiques estratègies d'intervenció sobre qüestions com la salut, l'oci, la intercultulturalitat, la participació, el medi ambient
Facilitar el tractament i la difusió de la informació juvenil evitant la duplicitat d'esforços.
Prestigiar les polítiques de joventut en el conjunt de les polítiques locals.
En definitiva realitzar de manera coordinada i compartida, amb uns mínims de qualitat i efectivitat, accions d'informació i de dinamització i promoure activitats socioeducatives en el marc de l'educació no formal.

L’experiència de treball de la Xarxa JOVES.net ha sigut reconeguda amb premis de distintes institucions com ara l’INJUVE (Instituto de la Juventud de España) o el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

+ info www.joves.net

члан од јануар 2014